دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی
۱۳۹۸ جمعه ۲۹ شهريور
1891
1
تأسیس مدارس اتباع خارجی

آیین‌نامه تأسیس مدارس اتباع خارجی(مصوبه هفتصد و پنجاه و پنجمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 29/8/1386) شماره8/7784/120

 

وزارت آموزش و پرورش

 

به پیوست تصویر مصوبه هفتصد و پنجاه و پنجمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 29/8/1386 درخصوص آیین‌نامه تأسیس مدارس اتباع خارجی که به تأیید رییس محترم شورای عالی آموزش و پرورش (رییس جمهور محترم) رسیده است برای ابلاغ به واحدهای تابعه و اجرا ارسال می‌شود.

 

آیین‌نامه تأسیس مدارس اتباع خارجی(مصوبه هفتصد و پنجاه و پنجمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 29/8/1386

 

ماده1ـ مدارس مخصوص اتباع خارجی مدارسی هستند که براساس قرارداد یا موافقت‌نامه‌های فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران با سایر دول و یا براساس درخواست سفارتخانه‌های خارجی در ایران به عنوان موسس با موافقت وزارت امور خارجه و تصویب شورای عالی آموزش و پرورش به‌ شرط موافقت با عمل‌ متقابل تأسیس می‌شوند.

ماده2ـ این مدارس مخصوص تعلیم و تربیت فرزندان اتباع کشور متقاضی بوده و مجاز به ثبت نام از فرزندان اتباع ایرانی وسایر کشورها نیستند.

تبصره1ـ وزارت آموزش و پرورش مجاز است حداکثر تا مدت 5 سال در صورت درخواست کشورهایی که در ایران مدرسه ندارند و تحصیل دانش آموزان آنان در مجتمع بین‌المللی امکان‌پذیر نیست، با هماهنگی وزارت امور خارجه نسبت به صدور مجوز ثبت نام از آنها در این مدارس اقدام کند.

تبصره2ـ فرزندان اتباع ایرانی متقاضی تحصیل در اینگونه مدارس، در صورت داشتن شرایط زیر به تشخیص کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مجاز خواهند بود پس از اخذ رای موردی در مدارس مذکور ثبت نام و به تحصیل خود ادامه دهند:

الف ـ والدین دانش‌آموز دارای اقامت دائم در خارج از کشور باشد.

ب ـ دانش‌آموز در نظام آموزشی خارجی تحصیل کرده باشد.

ج ـ اقامت دانش آموز و خانواده وی در ایران موقتی باشد.

دـ امکان ادامه تحصیل دانش آموز در مدرسه بین‌المللی میسر نباشد.

ماده3ـ متقاضی تأسیس این قبیل مدارس می‌بایست تقاضای کتبی خود را با ذکر دوره تحصیلی، جنسیت و محل تأسیس مدرسه به وزارت امورخارجه تحویل دهد تا پس از تأیید وزارت مذکور جهت بررسی به وزارت آموزش و پرورش ارسال شود. وزارت آموزش و پرورش پس از بررسی و تأیید، مدارک و تقاضای مذکور را جهت صدور مجوز تاسیس به دبیرخانه شورای عالی آموزش وپرورش ارسال می‌کند.

ماده4ـ مجوز تأسیس برابر نمونه برگ ضمیمه توسط وزارت آموزش و پرورش صادر خواهد شد. مؤسس موظف است این اجازه‌نامه را در محل مناسبی در دفتر مدرسه نصب کند.

ماده5 ـ موسس باید پس از اخذ مجوز تأسیس، حداکثر ظرف مدت یکسال نسبت به راه‌اندازی مدرسه با رعایت مفاد این آئین نامه و ضوابط و مقرراتی که در مورد تهیه و تجهیز فضای آموزشی توسط وزارت آموزش و پرورش ابلاغ می شود اقدام نموده و گزارش آن را حداکثر ظرف مدت یک ماه کتباً به وزارت آموزش و پرورش اعلام کند.

تبصره1ـ چنانچه موسس در مدت مقرر اقدام به راه‌اندازی مدرسه نکند، مجوز تأسیس ملغی‌شده و صدور مجدد آن مستلزم رعایت مراحل مندرج درماده3 این آیین‌نامه خواهدبود.

تبصره2ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است پس از شش ماه از صدور مجوز تأسیس، نسبت به دریافت گزارش از پیشرفت راه‌اندازی اقدام کند.

تبصره3ـ موسس نمی تواند نسبت به انحلال مدرسه رأساً اقدام کند مگر آنکه قبلاً موافقت وزارت آموزش و پرورش را اخذ کرده باشد.

تبصره4ـ مجوز صادره غیر قابل انتقال است.

ماده6 ـ تأسیس شعب جدید و یا تغییر مکان مدرسه منوط به موافقت وزارت امور خارجه و تایید وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.

ماده7ـ این مدارس باید حداقل 4 ساعت از برنامه درسی هفتگی خود را به آموزش زبان فارسی و مطالعات فرهنگی و اجتماعی براساس ضوابطی که توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین می شود اختصاص دهند.

تبصره ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به برنامه‌ریزی درسی مناسب و تأمین معلم مورد نیاز اقدام کند.

ماده8 ـ رعایت واجرای قوانین جمهوری اسلامی ایران ومصوبات شورای عالی و دستورالعمل‌های ابلاغ شده از سوی وزارت آموزش و پرورش در این مدارس الزامی است.

ماده9ـ مدیر این قبیل مدارس به پیشنهاد موسس و با موافقت وزارت آموزش و پرورش تعیین می‌شود.

ماده10ـ مدیر مدرسه موظف است حداکثر یک ماه پس از شروع سال تحصیلی مشخصات کارکنان و دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در این گونه مدارس را به صورت مکتوب به وزارت آموزش و پرورش ارسال دارد.

ماده 11ـ مدیر مدرسه در کلیه امور مدرسه مسئولیت دارد و موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی بویژه با بازرسان وزارت آموزش و پرورش همکاری کند.

ماده12ـ چنانچه در مواردی موسس قصد تغییر مدیر را داشته باشد لازم است مراتب را به وزارت آموزش و پرورش اعلام کند در این صورت موسس موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه مدیر جدید را جهت اخذ موافقت به وزارت آموزش و پرورش معرفی کند.

ماده13ـ نظارت بر فعالیت‌های مدارس اتباع خارجی از وظایف وزارت آموزش و پرورش است و وزارت مذکور در صورت صلاحدید می تواند به منظور نظارت بر حُسن اجرای امور نماینده‌ای را برای استقرار در هر یک از این مدارس تعیین و منصوب نماید. وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش دو سالانه عملکرد این مدارس را برابر دستورالعمل دفتر مدارس خارج از کشور به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه کند.

ماده14ـ وزارت آموزش و پرورش حق اصلاح و یا رد کردن هر گونه برنامه، منابع آموزشی و محتوای کتاب درسی مغایر با ارزشها و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را دارد.

ماده15ـ شرکت دسته‌جمعی دانش‌آموزان در بازدیدها، اردوها و گردش‌های علمی، تفریحی با درخواست مدرسه از وزارت آموزش و پرورش و رضایت کتبی اولیای دانش‌آموزان بلامانع است.

تبصره ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است هماهنگی‌های لازم را با وزارت امور خارجه به عمل آورد.

ماده16ـ صحت مدارک تحصیلی دانش‌آموزان این مدارس در صورت درخواست آنها توسط وزارت آموزش و پرورش برابر مقررات بررسی، تأیید و یا ارزشیابی خواهد شد.

ماده17 ـ رعایت آن بخش از تعطیلات رسمی جمهوری اسلامی ایران که از سوی وزارت آموزش وپرورش تعیین می‌شود برای این مدارس الزامی است.

ماده 18ـ در صورت نقض مفاد این آیین‌نامه از سوی مدارس اتباع خارجی، مراحل ذیل از سوی وزارت آموزش و پرورش قابل اجرا خواهد بود:

1ـ تذکر کتبی به مدیر مدرسه جهت اصلاح و رفع نواقص؛

2ـ ارائه گزارش کتبی به موسس؛

3ـ گزارش به وزارت امور خارجه در صورت بی‌توجهی به تذکر کتبی داده شده جهت پیگیری و اعلام نظر؛

4ـ ارائه گزارش به دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش جهت اتخاذ تصمیم مقتضی و در صورت لزوم لغو مجوز فعالیت مدرسه.

ماده19ـ مدارس اتباع خارجی موجود موظف اند حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این آیین نامه وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهند.

ماده20ـ از تاریخ ابلاغ این مصوبه، آیین‌نامه تاسیس مدارس اتباع بیگانه مصوب جلسه دویست وچهاردهمین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش مورخ 11/9/1359 لغو و بلااثر اعلام می‌شود.

موضوع: آیین‌نامه تأسیس مدارس اتباع خارجی در هفتصد و پنجاه و پنجمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 29/8/1386 به تصویب رسید.

 

بهرام محمّدیان دبیر شورا

محمود فرشیدی رییس جلسه

 

آیین‌نامه تأسیس مدارس اتباع خارجی مورد تأیید است.

 

رییس‌جمهور و رییس شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود احمدی‌نژاد

 

 

 

1396/03/23
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal